#GirişimciyeTüyo

Tazeler


Etiketler


Eskiler


Venture Capital (Girişim Sermayesi) Terimleri ve Süreçleri-III

Bora YılmazBora Yılmaz
Bölüm III / Fonun Yatırım Anındaki Teknik Aşama: Sen bir VC’den yatırım aldığında yatırım yapılırken ki sözleşme süreci
Anonim Şirket (A.Ş.): Bir sermaye şirketi türüdür (Diğer türleri Limited, Kollektif vs vs). Özellikle VC’ler için Türkiye’de yatırım yaptıkları şirketlerde sahip oldukları hisseler ile almak istedikleri hakları sözleşmeler ile hisse üzerinde tanımlayabildikleri için yatırım yapmak için ön koşul olarak istenen şirket tipidir. Diğer bir deyişle, VC’ler limited şirketlere (LTD) yatırım yapmazlar. Eğer bir LTD kurdu ise A.Ş.’ye dönüştürebilirsin. Kurmadı isen ve yatırım planlıyorsan A.Ş. kurmalısın. 
 Stock / Hisse: Bir şirketteki sahipliğe karşılık gelen paydır. Bir yatırımcı yatırım yaptığında karşılığınd abelli bir oranda şirket hissesi alır. Hisse senedi ise bunun basılmış kağıt halidir. Bir şirketin kuruluştaki hisse adedi, daha sonra kolay paylaştırılabilecek adette olacak şekilde istenildiği kadar olabilir ya da daha sonra bu sayıda hisseye dönüştürülebilir.
Preferred Stock / İmtiyazlı Hisse: Yatırımcılar şirket ortaklığında bazı özel haklar talep edebilirler. İmtiyazlı hisseler, küçük hissedar olmalarına rağmen onlara bu hakları sağlar. Şirket hisseleri farklı tipteki hisselere bölünerek, belli tip hisselerin belli haklara sahip olması kararlaştırılabilir. 
 Common Stock / Adi Hisse: Özel imtiyazları olmayan ve genel haklara sahip hisse tipi.
Capital / Sermaye: Bir VC’nin şirketine yatırım yaparken kullandığı finansal yöntemdir. Her şirket bir sermaye taahhüdü ile kurulur. Türkiye’de bir AŞ kurduğunuzda sermayen minimum 50.000 TL olmalıdır. Şirket planladığı tüm aktiviteler için harcamalarını bu sermayedeki parayı kullanarak yapmaya başlar, sonrasında yaptığı ticaretten elde ettiği geliri de kullanarak harcamalarını yapar ve hayatını devam ettirir. Şirket kredi gibi bir borç almadığı sürece, sermayesi ve geliri dışında harcayabileceği bir parası yoktur. Bu sebeple başlangıç için yeterli sermayeye, hayatı boyunca da sağlıklı bir gelir gider dengesine ve nakit akışına (detayı: cash flow) sahip olmalıdır.
Capital Increase / Sermaye Arttırımı: Şirketteki sermaye oranını arttırarak, şirketin ihtiyaçları için kaynak yaratılması. Bu işlemde şirketin sermayesine ek bir sermaye girişi olur ve sermayeye eklenerek sermaye gibi işlem görür. Ortaklara böyle bir işlemde para çıkışı söz konusu değildir. Adı üstünde sermaye artar ve sermaye arttırımı başkası tarafından yapıldığı için hisse oranında seyrelme olur. (detayı: dilution)
Dilution / Seyrelme: Sermaye arttırımı durumunda yeni hisseler yaratıldığı için,  sermaye arttırımı öncesindeki hisselerin adedi değişmese de toplam hisse sayısı değiştiği için, oranı azalır. Örneğin 50.000 adet hissesi olan ve bu hisselerin tamamının (%100) sana ait olduğu  50.000 TL sermayeli şirketine, 50.000 TL daha ek sermaye geldi. Böyle bir durumda yeni sermaye 100.000 TL olur ve yeni eklenen sermaye için yeni 50.000 adet daha hisse yaratılır. Böylece toplam hisse adedi de 100.000 TL olur. İkinci 50.000 TL mevcut ortaklardan değil de başka bir kişiden geliyorsa, bu yeni hisseler ona ait olur. Böylece senin elind ehalen 50.000 hisse olmasına rağmen, artık hisselerinin oranı %100 yerine %50’dir.
Share Premium / Emisyon Primi: Sadece 50.000 TL sermayesi olan şirketin bir VC örneğin 1.000.000 TL gibi yüksek bir bedel yatırmak istediğinde, anlaştığınız değerleme (detayı: valuation) çerçevesindeki bir orandaki bedel ile sermaye arttırımı yapılır ve geriye kalan kısım emisyon primi olarak şirket kasasına eklenir ve şirketçe kullanılır. Kısacası VC şirketinin hisseleri için fazladan değer ödemiştir. Böylece 50.000 TL sermayeli şirketine 1.000.000 TL’lik yatırım olduğunda hisse oranın %100’den, %4.76’ya düşmez. (detayı: dilution) İstendiğinde bu bedel sermayeye aktarılır.
Share Purchase Hisse Satın Alma: Sermaye arttırımı yerine bir kişi/kurum başk abir kişi/kurumun hisselerini bedeli karşılığı satın alır. Bedele alan ve satan karar verir. SAtış karşılığında alan hisse karşılığında satana para verir, bu para alanın olur. Kısacası, hisselerini bedeli karşılığı birine satmış olursun ve buradan kazanç elde edersin. Bu para şirketine girmez. VC’ler bu tarz işlemleri genellikle yapmazlar.
Shareholders Agreement (SHA) / Ortaklar Sözleşmesi: Şirketin tüm ortaklarınca imzalanan (yatırımcılar ve sen ve diğer ortakların dahil), ortakların birbirlerine ve şirkete karşı hak ve yükümlülükleri ile ortaklar-ortaklar ve ortaklar-şirket yönetim arasındaki ilişki rejimini, hisselerin haklarını ve önceliklerinin yazılı sözleşme. Bir yatırım aldığında, yatırımcı ile karşılıklı bu sözleşmeyi imzalaman gerekecek.
Articles of Association / Ana Sözleşme (Kuruluş Sözleşmesi): Şirketinin ne iş yaptığını, nasıl yönetildiğini, ortakların yönetim kurulunda nasıl temsil edildiğini, yöneticilerin sorumluluklarını, görev tanımları ile benzer başka bilgileri de içeren ana dokuman, şirketin anayasası.
Due Diligence / Durum Tespiti (Denetimi): Bir yatırımcı, sen ve ekibin ile sunduğun iş planları ve işin bugüne kadar gösterdiği performansa göre yatırım yapar. Ancak, anlattıklarının gerçek olup olmadığını kontrol etmek ister. Müşteriler gerçekten var mı, faturalar doğru ve zamanında kesilmiş mi, giderler ne durumda, sözleşmeler ne kadar doğru yapılmış, olduğunu söylediğin teknoloji gerçekten orada mı, hukuki veya regulatif bir risk var mı, yaptığın işin dayandığı ve senin (belki de farkında olmadan) uymadığın yasa ve kurallara bağlı riskler var mı gibi bir çok konunun değerlendirildiği bir dönemdir. Bir çok farklı ana başlıkta olur ama en önceliklileri vergi, finansal, hukuki, teknolojik olarak sayılabilir. Bu çalışmalar sonunda riskler tespit edilip, yatırım öncesi bertaraf edilebilenler yapılır, ya da minor olanlar bilinerek yatırım yapılır. Ancak ortadan kaldırılamayan riskler gerçekten yatırımı tehlikeye atacak boyutta ise yatırımcı yatırımdan vazgeçebilir.
 Draw Down/ Para Çekmek: VC’ler yönettikleri parayı yatırımcılarından bir kerede ve fon kurulduğu anda almazlar. Gerektiği kadar parayı yatırım yaptıkça yatırımcılarından çekerler. Yatırım sürecinin tamamlanması için VC parayı yatırımcılarından çektikten sonra şirketine aktarır. 

Bölüm IV’e devam et

VC @ Revo Capital

Yorumlar 0
Şu anda hiç yorum yok.